top of page
  • anati303

התמודדות עם תקשורת בזמן מלחמה

אני שומעת בימים האחרונים על תגובות שונות של א.נשים לאירועים המשודרים 24 שעות במדיות השונות:


* "אני לא מצליח.ה לסגור את הטלביזיה, נמשכ.ת לשמוע מה התחדש במדינה שלנו"...

* "אני לא מסוגל.ת לשמוע עוד. כל מידע חדש או בשורה על מישהו שמת מציפה אותי ואני מתקשה כבר להכיל.


אנשים מגיבים בצורות שונות לזוועות שמגיעות אלינו מאזורי האסון.

חלק מהאנשים יושבים וצופים בלופ בסרטונים ברשתות החברתיות ומתקשים להתנתק מהטלביזיה. אנשים אחרים לא יכולים לשמוע עוד על הנרצחים, החטופים והפצועים ששרדו את הזוועות ומבקשים להתנתק ממה שקורה.

********************

לצפייה חוזרת בטלביזיה ובסרטונים או כל מדיה אחרת המתארת ​​אירועים טראומטיים יכולות להיות השפעות חיוביות ושליליות על בריאותם הנפשית של אנשים.

עבור חלק מהאנשים, הצפייה החוזרת, יכולה לעזור לנרמל את החוויה הטראומטית. אנשים יכולים ככה להכיר ברגשותיהם, בתגובותיהם ובמצוקות שלהם, בידיעה שגם אחרים חולקים ברגשות דומים לשלהם.


החדשות והסרטונים יכולים גם לספק תוקף לניצולים על ידי אישור המציאות של הטראומה ותגובותיהם אליה

.

חשיפה חוזרת לתכנים טראומטיים יכולה לעזור לאנשים מסוימים לעבד את הטראומה. כך הם יכולים לבחון מחדש ולהעריך מחדש את התגובות הרגשיות ואת אסטרטגיות ההתמודדות שלהם.


יש יתרונות גם במישורים החברתיים לצפייה בסרטונים ובמדיה. כך אנשים יכולים ליידע אנשים על האירועים, על הסיבות שלהם ומהם הפתרונות האפשריים שקיימים לעזור להם להביא שינוי או להסתייע.


לעומת זאת יכולות להיות לצפייה בלתי פוסקת בחדשות ובסרטונים גם השפעות שליליות על אנשים:

עבור אנשים מסוימים, צפייה חוזרת בתוכן טראומטי עלולה להוביל לטראומה מחדש. צפייה כזאת יכולה לעורר מצוקה רגשית קשה, חרדה ומחשבות או סיוטים חודרניים.

חשיפה חוזרת לתמונות מטרידות עלולה להגביר את הפחד והחרדה, דבר שמקשה על ניהול או התאוששות מהחוויות הטראומטיות.


צריך לקחת בחשבון כי לאורך זמן, חשיפה מתמדת לתכנים טראומטיים עלולה להוביל לחוסר רגישות, כאשר אנשים נעשים קהים רגשית או אדישים לסבלם של אחרים.


אנשים גם עלוליםולא להצליח להשתחרר ממנה.


כדי להעריך אם צפייה חוזרת בסרטונים טראומטיים מועילה או מזיקה, חשוב מאוד לקחת בחשבון את החוסן הפסיכולוגי של כל אחד מהאנשים, את יכולתו להתמודד עם תכנים קשים מאוד ואת המצב הבריאות הנפשי של כל אחד.


עבור אנשים הנאבקים בסטרס פוסט טראומטי או בבעיות נפשיות אחרות, חשוב לגשת בזהירות לצפייה חוזרת בתכנים טראומטיים, אם בכלל.


כל דבר חשוב שיעשה במידה.


ושיהיו לנו הרבה דברים טובים שנוכל לשתף בקרוב.

בריאות והצלחה לכל חיילי צה"ל, הרבה כוחות למשפחות החטופים והשתתפות בצער לכל משפחות האבלים.


אתכם תמיד


ענת דניאלי

עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית, מדריכה

050-3372301

תיוגים:

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page