top of page
  • anati303

ייחסיות האמת: חשיפת הפיל בחדר


"אנחנו משפחה של 'לוחמי צדק' אומרת לי מטופלת במהלך פגישה טיפולית. "אנחנו לא נשקוט עד שהאמת לא תצא לאור גם במחיר של להגיד לפעמים לאנשים ש'המלך הוא עירום' ולספוג אחר כך את המבטים של כולם, הכעס והחרדה מההשלכות של מה יקרה הלאה" היא מוסיפה.


אני נזכרת במשל העתיק על העיוורים והפיל. במשל זה, מספר אנשים לקויי ראייה נתקלים בפיל בפעם הראשונה. כל אחד נוגע בחלק אחר של החיה הגדולה ומסיק את המסקנות שלו לגבי טבעה. האיש שמרגיש את החדק של הפיל מאמין שזהו נחש עבה, בעוד זה שנוגע באוזן תופס אותו כעלה גדול. אחר, חוקר את הרגל, משווה אותה לגזע עץ. כולם מאמינים שהחוויות האישיות שלהם מחזיקות את האמת, אך אף אחד מהם לא תופס את התמונה השלמה.


הסיפור הזה ממחיש בצורה נוקבת את היחסיות של האמת, מושג שדובר עליו רבות לאורך כל ההיסטוריה האנושית. נקודות המבט שלנו מעוצבות לרוב על ידי החוויות, האמונות וההטיות שלנו. גרסת האמת של כל אדם עשויה להיות כנה ותקפה מנקודת מבטו, אבל זו רק פרספקטיבה חלקית של המציאות הגדולה יותר.


"לוחמי הצדק", הם אותם יחידים שמרגישים נאלצים לחשוף את האמת, לחשוף עוולות ולתמוך בגרסה שלהם לצדק. הם נלחמים ללא לאות על מה שהם מאמינים שהוא האמת האולטימטיבית, לעתים קרובות במחיר אישי גדול. מה שמניע אותם היא תחושת חובה מוסרית ורצון לחולל שינוי וצדק.


עם זאת, דרכו של לוחם הצדק לא פשוטה ומלאה באתגרים.

איתגור מתמיד של הסטטוס קוו והתמודדות עם התנגדות עלולים להוביל לתשישות ולמצוקה רגשית.

בנוסף החיפוש אחר צדק, יכול לערער ​​את היחסים הבין אישיים. חברים ובני משפחה עלולים להתעייף מוויכוחים בלתי פוסקים או וויכוחים סוערים, דבר שיוביל לניכור ובידוד.

וגם, הרדיפה הבלתי פוסקת אחר צדק עלולה להוביל לשחיקה פזית ונפשית.


חשוב להכיר בעובדה שבלהטם, חלק מ"לוחמי הצדק" עלולים להתעלם או לבטל ללא כוונה מידע שסותר את הנרטיב שלהם, וליצור בשוגג אמת חד-צדדית.

🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂


נשאלתי מה אפשר לעשות כדי לעזור לאנשים שחשים חרדה כשהאמת שלהם לא מתגלה?


- ראשית, עודדו אמפתיה והבנה בקרב בעלי נקודות מבט שונות. הדגישו את הערך של הקשבה והכרה בתקפותן של נקודות מבט אחרות.


- נסו לטפח דיאלוג פתוח ומכבד עם כל הצדדים. צרו מרחבים שבהם אנשים יכולים לחלוק את האמיתות שלהם ללא חשש משיפוט או לעג על ידי אחרים.


- עודדו חשיבה ביקורתית ועזרו לאנשים להטיל ספק באמונות שלהם ולהיות פתוחים למידע חדש.


- חפשו בסיס משותף ומטרות משותפות. לעתים קרובות, הערכים הבסיסיים של כולנו יכולים לגשר על הפער בין אמיתות סותרות.


- תמכו ב"לוחמי הצדק" במציאת איזון רגשי. עודדו אותם לקחת הפסקות ולפנות לעזרה מקצועית במידת הצורך כדי להתמודד עם המצוקה הרגשית.


בעולם שבו האמת יכולה להיות חמקמקה כמו הפיל המוצג במשל, הבה נזכור שההכרה ביחסיות האמת היא צעד לקראת הבנה, חמלה, ובסופו של דבר, חברה צודקת והרמונית יותר.
ענת דניאלי

עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, מדריכה

050-3372301

תיוגים:

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page