top of page
  • anati303

להחזיר את השליטה

"אני הולכת להוציא רישיון על נשק" אמרתי לחברה שלי, "אף אחד לא יתפוס אותי בלי יכולת להתגונן".

חברה שלי התפוצצה מצחוק. בטח תשאלי את המחבל לפני שתירי עליו: "איפה בחיים שלך כל כך נפגעת שהגעת למצב כזה שאתה רוצה לפגוע באחרים" או "רגע, רגע, רגע בוא תנשום עמוק ותספור עד עשר כדי שזה יעבור לך".


זה מצחיק. אבל ממש לא מצחיק. אנשים חייבים למצוא את הדרך להחזיר לעצמם את השליטה במצב כל כך חסר שליטה.


💪💪💪💪💪💪💪


בתקופות של כאוס וחוסר ודאות, הרצון להחזיר לעצמנו את השליטה בחיינו ובסביבתנו הוא תגובה טבעית. כשאנחנו נמצאים במצב של חוסר אונים

מתעורר אינסטינקט ראשוני של להגן על עצמנו ועל יקירינו. אינסטינקט זה מתבטא לעתים קרובות כרצון לשליטה וחשוב מאוד שכל אחד ימצא לעצמו את הדרך שלו כדי להרגיש שהוא מסוגל לנהל את הסיטואציה שבתוכה הוא נמצא כי לווסת את רגשותיו.


אנשים מסויימים יבקשו להיות עכשיו לבד עם עצמם, אחרים יבקשו להיות יותר בתקשורת. מעורבות קהילתית יכולה להיות אסטרטגיה יעילה בשביל אחדים וישנם כאלו שיתכנסו ויבקשו לשמור על כוחות ההתמודדות שלהם בתוך המרחב המשפחתי.


אין נכון ולא נכון. העיקר למצוא מה טוב לכל אחד ולצאת ממצב הקיפאון שמשתק א.נשים ומקשה עליהם להתמודד.


תחזיקו מעמד


ענת דניאלי

עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, מדריכה

050-3372301


תיוגים:

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page