top of page
  • anati303

מורכבות הטיפול הרגשי

רבים שואלים אותי לאחרונה איך אני מצליחה לשבת בקליניקה עם כל כך הרבה אנשים "מסוגים שונים" ולהכיל את כולם, להיכנס לתוך עולמם הרגשי ולהצליח לחשוב ביחד איתם. חילונים, דתיים, שמאלנים ימניים, יהודים, ערבים, כאלו שיוצאים להפגנות נגד הממשלה וכאלו שיבחרו בו שוב ושוב. כולם מתקבלים בברכה ומוצאים נחמה בתוך הכורסא אצלי.

***********************************

תיאורטיקן בשם ויניקוט הדגיש בעבר את חשיבות יכולתו של המטפל להחזיק ולהכיל רגשות, מחשבות וחוויות סותרים בתוך הקשר הטיפולי. הוא תיאר זאת כיכולתו של המטפל לספק "סביבה מחזיקה" שבה המטופלים מרגישים בטוחים לחקור את הקונפליקטים ואי הוודאות הפנימיים שלהם.

ויניקוט הדגיש שטיפול כרוך לעתים קרובות במעברים בין המורכבות של החוויה האנושית, כולל דו-קיום של רגשות, רצונות ומניעים סותרים. הוא האמין שתפקידו של המטפל אינו לכפות על המטופלים אמת או פרשנות אחת אלא לעזור להם לחקור את המורכבות של עולמם הפנימי ולהבין את החוויות שלהם בדרכם שלהם.

 

·       חשוב שכל מטפל יפגין אמפתיה והבנה כלפי רגשות וחוויות סותרים של כל מטופל ללא שיפוט או ביקורת. הדבר כרוך ביכולת לתת תהודה להתמודדויות הפנימיות של מטופלים ולאמת איתם את המציאות הסובייקטיבית שלהם.


·       ההקשבה חייבת להיות רפלקטיבית תוך הבחנה בנרטיבים של המטופל. זאת מיומנות חשובה מאוד לשים לב לניואנסים עדינים ולסתירות בתוך השיח בין המטפל והמטופל. הקשבה רפלקטיבית מאפשרת למטפל להתכוונן לעולמו הפנימי של המטופל ולחקור את מורכבות מחשבותיו ורגשותיו.


·       על המטפלים להיות סבלניים עמימות ואי-ודאות, מתוך הכרה בכך שהחוויה האנושית היא רב-גונית ולעתים קרובות מתנגדת להסברים פשוטים. זה כרוך בהכרה במגבלות של ידע טיפולי והישארות פתוחה לתובנות ונקודות מבט חדשות.


·       על המטפלים להיות גמישים בגישתם, להתאים את ההתערבויות והטכניקות שלהם כדי לענות על הצרכים וההעדפות הייחודיות של כל מטופל. גמישות זו מאפשרת לחקור את המורכבות והאמביוולנטיות בטיפול מבלי לכפות פרשנויות נוקשות או אג'נדות.


·       המטפל יוצר מרחב בטוח ומכיל שבו המטופלים מרגישים חופשיים לחקור את הקונפליקטים הפנימיים ואי הוודאות שלהם ללא חשש משיפוטיות או דחייה. 'סביבה מחזיקה' זו מעניקה תחושת ביטחון ותמיכה המאפשרת למטופלים לעסוק בתהליך הטיפולי בצורה מלאה יותר.


תמיד אתכם לטיפול והדרכה

 

ענת דניאלי

עובדת סוציאלית קלינית Msw,

 פסיכותרפיסטית, מדריכה

050-3372301Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page