top of page
  • anati303

סליחה

אנשים לא יודעים לסלוח. הם נוטרים טינה. פגועים ופועלים מתוך מקום של כאב עמוק ומתוך קושי לראות את האחר.

אני שומעת כל הזמן משפטים כמו: "אני לא אסלח לו לעולם", ״אני אזכור לו את מה שהוא עשה כל החיים שלו ואפילו אחרי שיהיה בקבר", ״אני אראה לה. היא לא תבין מאיפה זה בא לה. יום אחד פתאום היא תשלם על מה שהיא עשתה".

קושי לסלוח משפיע על האדם הפוגע והנפגע ומשפיעים עליהם בכל תחומי החיים. זוהי צרה שחשוב למדר אותה מתוכנו. בפגיעות יש זרעים של שנאה ואלימות. בסליחה לעומת זאת, זרעים של צמיחה עצמית. חוקרים בשם lawler et al, 2005 מצאו קשר בין תהליכי סליחה והתפייסות לבין מצב בריאותי. לדבריהם, אנשים המאפשרים לעצמם לסלוח, סובלים פחות מסימפטומים סומאטיים, צורכים פחות תרופות, איכות שנתם טובה יותר והם פחות עייפים.

במחקרים נמצאה גם

.

לפי (2007 (Worthington et al, סליחה רגשית יוצרת שינויים פסיכו פיזיולוגיים ויש לה תוצאות בריאותיות חיוביות ואף שיפור באיכות החיים. מחקרים שונים מראים את ההשפעה המיטיבה שיש לתהליכי סליחה גם על הזוגיות Fincham & Beach, 2007)) למשל חקרו את השפעת תהליכי הסליחה על ממדים שונים בזוגיות ובמשפחה. בין השאר מצאו החוקרים שנשים זקוקות יותר לתהליכי סליחה כדי לשפר את איכות הנישואים ואילו גברים זקוקים יותר לאיכות נישואים שיאפשרו להם להפעיל תהליכי סליחה. המסקנה המעשית היא שעל גברים ונשים להכיר את השוני ביניהם ולפעול בהתאם כדי לקדם התפייסות.

סליחה משפיעה גם על תחומים חברתיים רבים. ניתן לקרוא עוד על יצירת תהליכי סליחה Forgiveness והתפייסות, במחקר של : יששכר עשת. (ינואר 2012).

לפעמים סליחה נעשית גם בגלל שהקשר עם האחר חשוב לנו ופחות בגלל שאנחנו מבינים שטעינו. לפעמים סליחה נעשית מתוך כבוד למקום של האחר ובגלל רצון להפסיק לפגוע בו... ולפעמים סתם ככה כי נמאס לנו לכעוס.


העיקר...

שתהיה לנו שנה ממש ממש טובה.


ענת דניאלי

עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית, מדריכה

050-3372301

bottom of page