top of page
  • anati303

על מה ולמה כל זה קרה???

אחד הדברים שהכי קשה היום לאנשים בהתמודדות עם השלכות זוועות המלחמה זה חוסר הידיעה למה כל הרוע הזה קרה? למה זה קרה דווקא אצלנו? או למה דווקא לאנשים ספציפים? למה כל הגיהנום הזה קרה והעולם (או אלוהים) שותק? למה אף אחד לא בא? וכד'.

******************

ניטשה ופרנקל דיברו רבות על השאלות האלו שנים רבות טרם פרוץ מלחמת "חרבות הברזל".

ניטשה אמר ש"מי שיש לו למה לחיות בשבילו יכול לשאת כמעט כל איך". באמירה זו שלו הוא הצביע על ההשפעה העמוקה של קיום מטרה או משמעות בחיים. הציטוט שלו אומץ והוגבר מאוחר יותר על ידי ויקטור פרנקל בעבודתו על פסיכולוגיה קיומית, במיוחד בספרו "האדם מחפש משמעות".

פרנקל, ניצול שואה, הדגיש את המשמעות של מציאת משמעות גם בנסיבות הקיצוניות והקשות ביותר. הוא האמין שהחיפוש אחר משמעות, ולא עונג או כוח, הוא הכוח המניע העיקרי בבני אדם.

לגבי השאלה מדוע קורים דברים איומים, גם ניטשה וגם פרנקל ניגשים אליה מזוויות שונות:

ניטשה: השאלה מדוע דברים איומים קורים עלולה להיות בלתי ניתנת לתשובה מטבעה. ניטשה, פילוסוף שהתעמק במורכבות הקיום האנושי, הציע שלחיים עצמם אולי אין מטרת-על או משמעות. הוא הדגיש את החשיבות של יצירת המשמעות או הערכים של האדם אל מול אי הוודאות המובנית בחיים.

פרנקל: טען שמציאת משמעות או מטרה בסבל יכולה לספק את הכוח לסבול אותו. הוא הבחין במחנות הריכוז כי מי שיש לו מטרה, בין אם זה להתאחד עם יקיריו, ליצור משהו משמעותי לאחר המלחמה, או לשמור על ערכים מסוימים, יהיה עמיד יותר ומסוגל לסבול את הסבל הקיצוני.

פרנקל האמין שגם מול הנסיבות הנוראיות ביותר, אנשים יכולים לשמור על החופש הפנימי שלהם לבחור את יחסם לסבלם ולמצוא בו משמעות. עבורו, משמעות יכולה להימצא בדרכים שונות, בין אם באמצעות אהבה, עבודה, או אפילו בגישה של האדם כלפי סבל בלתי נמנע.

בעצם, בעוד שלשאלה מדוע דברים נוראים קורים אולי אין תשובה פשוטה, הדגש מושם על מציאת משמעות ותכלית בחיים, במיוחד בתקופות מצוקה. תחושת המטרה הזו, לא משנה כמה קטנה או אישית, יכולה להעצים אנשים לסבול ולמצוא חוסן גם בתוך סבל רב.

מה המטרה שלכם? לחיות חיים מלאים? לשקם את ההריסות של מה שנפגע? להחזיר את החטופים הבייתה? לחסל את החמאס? להשקיע ולטפל באחרים? נוכל לשאת את כובד המשקל שיש עלינו אם נדע את הלמה שלנו ויפה שעה אחת קודם לחפש אותו.

ענת דניאלי

עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, מדריכה

050-3372301Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page