top of page
  • anati303

ענישה - זיכרון ילדות

זיכרון ילדות:

מחנכת בבית ספר יסודי העמידה בפינה ליד הפח עם הפנים לכיוון הארון את כל הילדים שלא התנהגו יפה או לא הכינו שיעורי בית. "תחשבו על מה שעשיתם" היא אמרה. חלילה אם היינו מסתובבים תוך כדי "המחשבה", היינו חוטפים חזק. נזכרתי במורה הזאת כששמעתי את א. מספרת שכל פעם שהבת שלה מתנהגת לא יפה היא מעיפה אותה אל החדר של "שתחשוב על מה שעשתה". שם בחדר, הילדה עושה הכל חוץ מלחשוב. בעיקר מעיפה חפצים, מקללת את א. בכל ליבה ומאחלת לה את הדברים הכי רעים שיכלה לאחל אפילו שבתוך תוכה היא ממש אוהבת את אמא שלה.

******************* פעם, לפני שנים, חוקרים בהוויוריסטים כמו "סקינר" למשל, האמינו שענישה היא הפיתרון היעיל ביותר להכחדה של התנהגות לא רצויה. העונש לפי גישה זאת הינו גירוי לא נעים שבא בעקבות התנהגות לא רצויה. המטרה של העונש באה כדי ללמד שאין לחזור על אותה התנהגות מפריעה שנעשתה. (עוד על סקינר בתוך: סגל, שמעוני ושרוני, 1997).

מתנגדי הדעה הזאת שואלים, האם באמצעות זה שנשלח את הילד שלנו לחשוב על מה שהוא עשה יגרום לו לחשוב? לא בהכרח. נהפוכו, אם נעשה כך נקשר את פעולת החשיבה של הילדים שלנו, עם קונוטציה שלילית של עונש. יתרה מזה, החדר שלהם, זה שאנחנו מצפים מהם שילכו לישון בו בלילה ברצון בלי סיוטים, נקשר בחוויה שלהם מקום לא נעים שבו הם היו אמורים להיענש על משהו שהם עשו.

אני נשאלת בקליניקה, אז מה עושים? לא מענישים בכלל?? לא אמרתי את זה. חשוב שהילדים שלנו ילמדו שיש להתנהגות שלהם תגובה והיא לא בהכרח נעימה אבל צריך לחשוב לעומק איך עושים אותה.

גישות הומניסטיות בפסיכולוגיה, מאמינות שהילדים שלנו מסוגלים להפעיל את החשיבה ככלי מרכזי להסתגלות. "האדם הוא יצור חושב, מרגיש, יוצר, מדמיין, חש ופועל" (סגל, שמעוני ושרוני, 1997).

איך מציבים גבולות? מה הוא עונש סביר? מה קורה אם הילד שלנו לא לומד לקח וממשיך בהתנהגות לא רצויה???

שאלות חשובות שכדאי לתת עליהן את הדעת.


ענת דניאלי עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, מדריכה 050-3372301


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page